چگونه منشی مناسبی انتخاب کنیم

منشی‌ها با بر عهده گرفتن طیف وسیعی از وظایف اجرایی و اداری بار مسئولیت مدیرانشان را سبک می‌کنند. مسئولیت‌های شغلی آنها شبیه به دستیارهای اداری و معاونان اجرایی است. آن‌ها تماس‌ها را مدیریت می‌کنند، تقویم‌های کاری را سامان‌دهی می‌کنند، جلسات را هماهنگ می‌کنند و از پرونده‌ها و بانک‌های اطلاعاتی نگه‌داری می‌کنند. آ‌ن‌ها اغلب برای مدیران‌شان به‌عنوان یک سخن‌گو و دروازه‌بان محسوب می‌شوند.

ادامه مطلب